2017-01-31 Update vogelgriep 'ophokplicht en status eieren vrije uitloop kippen'

Hiermee berichten wij u dat de ophokplicht voorlopig van kracht blijft. Als gevolg hiervan kunnen vrije-uiloopkippen vanaf 2 februari 2017 langer dan 12 weken zijn opgehokt. In dat geval verandert de status van de eieren die deze dieren produceren. De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) heeft vandaag een instructie gepubliceerd hoe pluimveehouders en verzamelaars/pakstations in dat geval moeten omgaan met het stempelen van eieren. De brief kunt u hier downloaden.

 

Overige landen

Situatie in Duitsland

Situatie in Frankrijk« «
deel