2017-03-09 - Ophokplicht blijft nog van kracht

Nederland

De situatie rondom vogelgriep op Nederlandse commerciële bedrijven lijkt stabiel. De laatste besmetting op een commercieel pluimveebedrijf dateert van 25 december 2016. Daarentegen is de algehele situatie nog steeds zeer onrustig. Recent is op 7 maart bij twee particulieren in elkaars nabijheid (resp. Landsmeer en Wormerveer) HPAI bij hobbydieren vastgesteld. De voorlaatste besmetting bij hobbydieren dateert van 27 januari in dezelfde regio (Medemblik). Tezamen met een zeer onstabiele situatie in de landen om ons heen (VK, DLD, Fr) komt de deskundigengroep dierziekten deze week tot de conclusie dat het vanuit veterinair opzicht niet verstandig is om de kippen weer naar buiten te doen. Dit heeft het Ministerie van EZ gisteren aan AVINED medegedeeld in een bestuurlijk overleg over de vogelgriepsituatie en hierover heeft EZ inmiddels een persbericht opgesteld dat de ophokplicht van kracht bijft.

 

Alle landelijke maatregelen zijn nog steeds van kracht, zoals het bezoekersverbod (tenzij er sprake is van noodzaak vanuit oogpunt van diergezondheid, dierenwelzijn of voedselveiligheid, dan kan met doucheprotocol de stal worden betreden), 1:1 transport van eenden en kalkoenen, screening bij transport van levend pluimvee naar een ander pluimveebedrijf en hygieneprotocol voor strooisel inbrengen op eendenbedrijven. Deze maatregelen hebben tot doel om insleep en versleep van vogelgriep te voorkomen. Omdat de deskundigengroep de algehele situatie als niet stabiel typeert is preventie en hoge aandacht voor biosecurity nog steeds essentieel en daar dragen de landelijke maatregelen duidelijk aan bij en is er geen reden om deze af te bouwen. Het blijft om die reden van essentieel belang om alle benodigde hygiënemaatregelen zorgvuldig te blijven toepassen.

 

Het verslag van de deskundigengroep zal een dezer dagen worden geplaatst op de website van deze groep. Tevens is aangekondigd dat over het besluit van de commissie en de algehele ontwikkeling rondom vogelgriep deze week een informerende brief aan de Tweede Kamer zal worden gezonden.

 

Duitsland

Gisteren heeft het NGW (Niedersächsische Geflügelwirtschaft) gemeld dat in Landkreis Cloppenburg in de gemeente Garrel wederom een kalkoenbedrijf wordt verdacht van een H5 besmetting. Op het bedrijf zitten 18.000 kalkoenen van 13 weken oud. Bij dit bedrijf behoren 2 contactbedrijven. Op 1 van deze bedrijven is ook een H5 positive besmetting vastgesteld. Op dit bedrijf zitten 16.000 kalkoenhanen van 13 weken. Daarnaast is er in de gemeente Garrel nog een kalkoenbedrijf waar een H5 besmetting is vastgesteld. Op dit bedrijf bevinden zich 17.000 dieren met een leeftijd van 20 weken. Het bedrijf kent 2 locaties. Via deze link kunt u een actuele kaart vinden met alle AI uitbraken in Duitsland.

 

Frankrijk

In Frankrijk zijn sinds 7 maart 387 besmette bedrijven, voornamelijk in het Zuid Westen.

 

Engeland

In Engeland dateert de laatste AI besmetting op een commercieel pluimveebedrijf van 24 februari in Haltwhistle, Northumberland. De link naar informatie hierover treft u hier.

 

VS
In de VS is op 6 maart in Tenessee (Lincoln) op een vleesvermeerderingsbedrijf met ruim 73.00 dieren H7N9 HPAI vastgesteld. De USDA heeft gemeld dat deze variant niet overeenkomst met de H7N9 variant die in China veel voorkomt en ook mensen heeft geïnfecteerd. Het bedrijf in Lincoln ligt op de Missisippy-flyway; een bekende vogeltrekroute.

Op 7 maart is in Wisconsin op een bedrijf met 84.000 dieren laagpathogene H5N2 gemeld.

 

Ter informatie

treft u onderstaand een kaartje met de over-all situatie in de EU:

ophokplicht.png« «
deel