2017-03-30 Stand van zaken HPAI H5N8

Afgelopen maandag heeft een schriftelijk overleg plaatsgevonden van de deskundigengroep dierziekten over de stand van zaken rond de vogelgriep. Hoewel in de commerciële pluimveehouderij in Nederland de situatie rustig lijkt zijn recent respectievelijk op 20 en 23 maart in Woerdense Verlaat en De Wijk (Drenthe) hobbykippen bij particulieren besmet geraakt met het HPAI virus. In zekere zin kunnen hobbydieren als verklikkerkippen worden gezien en betekenen deze besmettingen dat het virus nog niet uit de omgeving is verdwenen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat in diverse lidstaten, hoewel sprake lijkt te zijn van een dalende trend, nog regelmatig nieuwe uitbraken worden vastgesteld. Mede die gegevens waren onderdeel van een risicobeoordeling die maandag door de deskundigengroep dierziekten is gedaan. De conclusie van de groep was dat het gevaar zeker nog niet is geweken en dat het verstandig is om de ophokplicht voorlopig in stand te houden. In een bestuurlijk overleg heeft het Ministerie van EZ maandag de conclusies aan de sector medegedeeld en gisteren is hierover een brief aan de Tweede Kamer verschenen. Zie hiervoor deze link. In de tweede week van april wordt opnieuw een deskundigenbeoordeling verwacht.

 

In het bestuurlijk overleg op het ministerie van EZ is besproken om de voorwaarden voor de bestaande landelijke bezoekersregeling zodanig aan te passen dat er meer mogelijkheden komen voor stalbezoek indien dat nodig is. De hygiëne eisen in deze regeling blijven echter onverkort van kracht. Deze komen neer op schoon erin en schoon eruit op basis van een doucheprotocol. NEPLUVI doet een beroep op een ieder in de sector de discipline hierin vast te houden.« «
deel