2017-04-19 Update ophokplicht per 19 april 2017 opgeheven

Op 19 april jl.  heeft de deskundigengroep dierziekten opnieuw een risicobeoordeling opgesteld op basis waarvan door het Ministerie van EZ is besloten om de ophokplicht op te heffen. De landelijke hygienemaatregelen blijven van kracht. Daarmee wordt benadrukt dat er nog geen sprake is van een risicoloze situatie.

 

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

 

Lees de Kamerbrief en het persbericht op de website van de Rijksoverheid.« «
deel