2017-06-19 HPAI bij Belgisch hobbypluimvee en commerciele handel

Op 15 juni jl., heeft het Belgische voedselagentschap, de FAVV, melding gemaakt van 3 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Een bij een bedrijfsmatige pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en 2 bij vogels van hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).

 

De besmettingen bij de beide hobbyhouders is reeds bij de OIE gemeld. De besmetting op het pluimveebedrijf in Oostkamp is nog niet definitief bevestigd bleek uit navraag bij het FAVV, maar men gaat ervan uit dat vandaag de bevestiging komt. Dan zal ook bij de OIE melding van een besmetting bij een commercieel pluimveebedrijf worden gemaakt. Daarmee verliest België haar officiële AI-vrij status waardoor export naar derde landen wordt beperkt, hetgeen ook consequenties heeft voor het Nederlandse bedrijfsleven vanwege de intensieve handelscontacten. Reeds vanaf vandaag verleent de FAVV geen exportcertificaten meer naar derde landen. Eerder waren in België al besmettingen bij hobbykippen vastgesteld; op 1 juni in Wellin (Luxemburg) en op 13 juni in Sainte-Ode (Luxemburg) en Soignies (Henegouwen).

 

Op deze pagina van de FAVV vindt u een overzicht van de locaties en de verschillende maatregelen per gebied en voor het gehele land.

 

Volgens de FAVV is het H5N8-virus, dat geïdentificeerd werd, hetzelfde virus als dat gevonden in februari en maart bij een hobbyhouder in Lebbeke en bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies. Dit H5N8-virus is een “klassiek” hoogpathogeen virus. Het verspreidt snel en veroorzaakt veel gezondheidsproblemen en hoge sterfte bij kippen en kalkoenen.

 

Helaas betekenen deze besmettingen dat er nog steeds sprake blijft van een verhoogd insleep- en verspreidingsrisico van hoogpathogeen vogelgriepvirus. Tot dit jaar was het beeld dat dit virus in de zomer uit de omgeving verdwijnt. Het lijkt erop dat dit nu minder het geval is. Daarom wijzen wij nogmaals op het belang van een goede naleving van hygiëne voorschriften en alert te zijn op ziekteverschijnselen. Hoewel we hoopten de landelijke bezoekersregeling voor het betreden van pluimveebedrijven omstreeks deze periode af te kunnen bouwen, zijn wij met het Ministerie van EZ van mening dat gezien de ontwikkelingen in België het naleven van de landelijke bezoekersregeling essentieel is om de besmettingskans op een Nederlands pluimveebedrijf zo klein mogelijk te maken en de huidige landelijke bezoekersregeling onverkort van kracht blijft. De regeling kan hier worden nagelezen.« «
deel