2017-08-30 H5N8 bij 3 dode zwanen in Sachsen-Anhalt

In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is in de Kreis Mansveld-Südharz bij 3 dode zwanen het HPAI virus H5N8 aangetroffen. De vindplaats is ten zuiden van de merengebied Mansvelder Land. Afgelopen vrijdag, 25 augustus, heeft het Friedrich Loeffler Instituut H5 bevestigd, vandaag heeft de OIE bevestigd dat het HPAI H5N8 betreft. Rondom de vindplaats is een beschermings- en toezichtsgebied van 3 km ingesteld, waarbinnen ook een ophokplicht voor pluimvee van kracht is. In het gebied bevinden zich volgens de media 71 pluimveebedrijven (met in totaal 1359 dieren zullen dit gezien de omvang voornamelijk hobbybedrijven zijn). In het afgekondigde maatregelenpakket is tevens opgenomen dat honden- en kattenbezitters de dieren niet vrij mogen laten rondlopen. De officiële bekendmaking met de maatregelen en gebiedskaartje kunt u hier vinden.

Vanaf eind 2016 tot mei dit jaar waren in deze regio diverse HPAI besmettingen. Er is nog geen informatie of het recent gevonden virustype gelijk is aan die van de vorige periode of dat het hier om een nieuwe introductie gaat.

 

Naar aanleiding van deze informatie wijzen wij op het belang om consequent te blijven in het strikt naleven van de hygiënemaatregelen.

 

Via Avined« «
deel