Opleidingen

 

Goed opgeleid personeel kan voor de ondernemer geld verdienen en bepaalt daarnaast mede het imago van het bedrijf en zelfs van een totale sector, vandaar dat NBPW ervoor wil zorgen dat ondernemers van opleidingen voor hun personeel een aandachtspunt gaan maken.

 

Speciaal voor NBPW-leden:

Gatis e-learningmodule Voedselveiligheid (HACCP) & Hygiëne

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met BK Opleidingen en Trainingen. In deze e-learning leren uw werknemers over basishygiëne, voedselveiligheid, het gebruik van HACCP en Food Defense. Werknemers leren o.a. door het volgen van de e-learningmodule mogelijke gevaren herkennen, hoe HACCP werkt, wat opzettelijke besmetting is en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Aanmelden
elearning1.jpgAls u interesse heeft om uw werknemers deel te laten nemen aan de e-learningmodule, kunt u zich via onderstaande button bij BK Opleidingen & Trainingen aanmelden. U ontvangt daarna van BK Opleidingen & Trainingen per e-mail een apart formulier waarop u de personalia van uw werknemers kunt invullen.

 

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de e-learningmodule 'Voedselveiligheid (HACCP) en hygiëne' speciaal voor NBPW-leden? Neemt u dan contact op met info@nbpw.nl.

Andere opleidingsmogelijkheden


Voorheen verzorgde de NBPW de Vakopleiding voor Poeliers gericht op werknemers en toekomstige werkgevers binnen het poeliersbedrijf, deze opleiding verdween met het wegvallen van de Vestigingswet Bedrijven. Daarnaast worden er door NBPW workshops en bijeenkomsten georganiseerd gericht op kennisoverdracht aan werkgevers en werknemers.

 

SVO Vakopleiding Food, is de onderwijspartner van NBPW. NBPW overlegt regelmatig met SVO over de onderwijsmogelijkheden. Tevens neemt NBPW zitting in het bestuur van het Kenniscentrum en de Paritaire Commissie van SVO. Vanaf de overlegtafel wordt getracht een sturende werking te vervullen alsmede aandacht te schenken aan de belangen van werknemers in de wild- en pluimveesector.

 

Momenteel wordt er voor de wild- en pluimveesector specifiek 1 opleiding gegeven, dit is de MBO opleiding verkoopmedewerker pluimvee. Daarnaast zijn er meer opleidingen waar werknemers en ook werkgevers aan deel kunnen nemen, deze opleidingen worden versbreed ingezet.

 

Daarnaast is er de opleiding 'Bedrijfskeurder Ambachtelijk Slachten' die door Aeres Training Centre International, onder NVWA-toezicht, wordt gegeven.


Streven NBPW
Gelet op het belang van opleidingen, spreekt NBPW het voornemen uit, om kennisoverdracht/opleidingen aan zowel werkgevers als werknemers verder te gaan stimulerenen hiertoe opleidingen, cursussen en workshop te ontwikkelen.

 

In aanvang wordt gedacht aan het ontwikkelen van een Basiscursus (1) Poeliersbedrijf bestemd voor parttimers, scholieren en nieuwe werknemers. Daarnaast zal worden getracht meer werknemers te motiveren aan de reeds bestaande opleiding ‘Verkoopmedewerker Wild en Pluimvee te laten deelnemen’ (2). Tot slot onderzoekt NBPW de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een opleiding Vakspecialist Poeliersbedrijf (3) voor ondernemers en meer gevorderde werknemers in de lidbedrijven.

« «
deel