Wet- en regelgeving

 

Relevante wet- en regelgeving kunt u terugvinden bij de button 'Kennisdossiers'.

 

Wet- en regelgeving is bij NBPW een belangrijk dossier. Iedere ondernemer in de wild- en pluimveesector moet zich in het kader van zijn bedrijfsuitoefening houden aan meerdere verordeningen, besluiten en richtlijnen die in Europees of nationaal verband zijn vastgesteld.

 

NBPW ziet het als haar taak de wet- en regelgeving te begrijpen en naar behoefte van leden 'te vertalen en uit te leggen' om hen daarmee te ontzorgen. Deze dienstverlening kan op individuele basis worden verleend maar ook branchebreed.

 

Voorbeeld van 'branchebrede ontzorging' is de Hygiënecode voor het Poeliersbedrijf. Dit document is feitelijk een samenvatting en vertaling van 15 verordeningen en besluiten. Met de juiste toepassing van dit document, kan een ondernemer simpel en snel voldoen aan al deze wetgeving.

 

NBPW kan het in dit kader voor de ondernemer misschien niet leuker, maar wel makkelijker maken.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van NBPW, 0172 - 490490, of mail naar info@nbpw.nl.

 

 

 

 


 

« «
deel