Terugblik Algemene Ledenvergadering

01 november 2017

Op 17 oktober jl. vond de 85ste ledenvergadering van de NBPW plaats in hotel Vennendal te Nunspeet.


Tijdens de vergadering accordeerde de ledenvergadering het beleidsplan voor 2018 met bijbehorende begroting. In dit beleidsplan is een programma vormgegeven voor NBPW en de bijbehorende segmenten. Het voorstel van het bestuur om geen contributieverhoging door te voeren eveneens positief ontvangen. Een en ander betekent dat wel, dat NBPW de uitgaven hier op aanpast en besparingen op een aantal posten worden doorgevoerd.
Speerpunten van beleid zijn voor 2018: relatie met NVWA en de lopende projecten, cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven, update van de Hygiënecode en RI&E en arbocatalogus.

« «
deel