CAO

01 november 2017

Het bestuur van De Raad heeft het initiatief genomen tot het doen van een representativiteitsonderzoek door een gespecialiseerd bureau.


Het bestuur van De Raad heeft het initiatief genomen tot het doen van een representativiteitsonderzoek door een gespecialiseerd bureau. Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in het aantal werknemers dat werkzaam is bij leden van de NBPW ten opzichte van het aantal werknemers dat in de totale sector werkzaam is. Het bureau heeft dit onderzoek gedaan door ruim 350 bedrijven, waaronder leden en niet-leden te benaderen. Uit dit onderzoek is gekomen dat de representativiteit ongewogen ca. 90% bedraagt en gewogen ca. 70%. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de huidige cao aan de Minister, dat op korte termijn zal uitgaan. De volgende activiteiten zal De Raad einde dit jaar en volgend jaar oppakken:

  1. Ontwikkelen van de entreecursus voor nieuwe medewerkers.
  2. Het project Functiewaardering wordt afgemaakt.
  3. In 2018 wordt een begin gemaakt met het project aanpak ziekteverzuim, d.w.z. aansluiting bij een portaal waar diverse instrumenten worden aangeboden waarmee het ziekteverzuim kan worden beheerst.
  4. Eind 2018 wordt de koppeling naar het pensioenfonds van de slagers tot stand gebracht. Beide laatste projecten hebben financiële consequenties voor de achterban in die zin dat dit werkgevers en werknemers een premieverplichting met zich meebrengt.
« «
deel