Nieuwe bestuurssamenstelling per 1 januari 2018

01 november 2017

Tijdens de NBPW Ledenvergadering is Thomas van Meel per 1 januari 2018 benoemd als nieuwe voorzitter van de NBPW.


Voorzitter Jan van Zundert en bestuurslid Ad Berkelmans hebben aangegeven per 1 januari a.s. hun bestuurslidmaatschap op te geven. Tijdens de NBPW Ledenvergadering is Thomas van Meel per 1 januari 2018 benoemd als nieuwe voorzitter van de NBPW. Thomas van Meel is bestuurslid sinds oktober 2016. Ter vergadering is stil gestaan bij het afscheid van twee bestuurders die veel voor de NBPW hebben betekend.
Het huidige bestuur zoekt collega ondernemers die willen helpen om gericht zaken voor de leden op te pakken. Dat kan zijn op activiteitsniveau, door het leggen van contact met en ophalen van feedback van de leden of op het niveau van dossiers / portefeuilles.
Werkbelasting: 4x per jaar vergaderen en de tijd die de specifieke eigen portefeuille met zich mee brengt.

Neem voor meer informatie contact met de NBPW via info@nbpw.nl.


 

« «
deel