Positief nieuws voor de kleine slachthuizen

18 december 2017

Per 1 januari 2018 wordt het starttarief verlaagd van € 60,90 naar € 19,34.


Door constructief overleg tussen de branche organisaties NBPW, SZH en BKU, NVWA en het Ministerie van Economische Zaken is het voorstel tot tariefverlaging van het starttarief NVWA voor kleine pluimveeslachterijen en wildverwerkers die minder dan 10 GVE behandelen gehonoreerd. Per 1 januari 2018 wordt het starttarief verlaagd van € 60,90 naar € 19,34.
Op de NVWA-website is over de tarifering in 2018 het volgende gepubliceerd:

NVWA tarieven was-wordt lijst 2017-2018 

« «
deel