BT-gebied Biddinghuizen opgeheven

10 januari 2018

Het Ministerie van LNV hieven vannacht om 0.00 uur het BT-gebied op rondom het besmette bedrijf in Biddinghuizen waar op 8 december j.l. vogelgriep werd vastgesteld.


Daarmee vervallen de maatregelen die voor dit gebied waren ingesteld. Van kracht blijven de landelijke maatregelen, zoals ophokplicht, het bezoekersverbod inclusief het gebruik van hygiëneprotocollen en het tentoonstellingsverbod omdat de dreiging van vogelgriep onverminderd hoog is.

 

Wel worden een aantal landelijke maatregelen versoepeld (artikel 7,8 en 9 uit de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017):

  • Het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf vervalt.
  • Het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht.
  • Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis en voor het vervoer van andere risicoproducten van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven.

De aankondiging is hier na te lezen.

« «
deel