Pas op voor phishingmails over AVG

24 januari 2018

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft voor een hoop ‘bedrijven’ aanleiding om phishingmails te sturen of acquisitiefraude te plegen. De NBPW waarschuwt om hier alert op te zijn en niet te reageren op dergelijke e-mails.


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpg) geldt dan niet meer. Elke ondernemer - groot én klein - in Nederland moet aan de nieuwe regels voldoen die in de AVG zijn vastgelegd.

 

Bedrijven worden daarom vanuit allerlei hoeken benaderd met informatie en hulp, onder andere door de Autoriteit Persoonsgegevens zelf. Zij hebben een 10-stappen-plan waarin beknopt staat omschreven hoe u als organisatie klaar bent voor de AVG.

 

Er zijn echter ook 'bedrijven' die misbruik van de situatie maken en phishingmails sturen of acquisitiefraude plegen. Deze bedrijven grijpen de AVG aan om e-mailadressen te verzamelen en advertenties te verkopen. Gevraagd wordt om 'op grond van de AVG' toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Door instemming te geven, verbindt de ontvanger zich echter aan het plaatsen van een advertentie in de Bedrijvengids en worden bedrijfsgegevens opgenomen in deze 'Bedrijvengids'. Op dit moment gaat er bijvoorbeeld een phishingmail van OranjeLinks Bedrijvengids de ronde, met als onderwerp Verzoek Toestemming. 

 

Er zullen de komende tijd waarschijnlijk veel van dergelijke mails worden verzonden. De NBPW waarschuwt u hier alert op te zijn en bij twijfel niet te reageren, de e-mail te verwijderen en te controleren - bijvoorbeeld op www.fraudehelpdesk.nl - of er meldingen zijn. U kunt ook de NBPW inlichten, zodat wij alle leden kunnen waarschuwen voor de desbetreffende e-mail.

 

« «
deel