3 veranderingen over het minimumloon die u moet weten

24 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 stijft het minimumloon van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand. Daarnaast hebben door een aantal veranderingen meer werkenden recht op minimaal het minimumloon.


Behalve de stijging van het minimumloon, gelden er nog twee veranderingen. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst).

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 

 

 

||
« «
deel