Nieuwe cao definitief van kracht

02 mei 2018

Onlangs is er het principeakkoord voor de cao Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven definitief vastgesteld. Per 1 maart 2018 is de nieuwe cao met terugwerkende kracht van toepassing voor alle leden van de NBPW. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verzocht om de cao algemeen verbindend te verklaren waardoor de cao voor alle werkgevers in de branche gaat gelden.


In de nieuwe cao zijn de volgende afspraken vastgelegd:

  • Een loonstijging van 3,5 tot 1,75% per 1 juli 2018 (afhankelijk van de hoogte van het loon per 30 juni 2018);
  • Aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Slagersbedrijf per 1 januari 2019 (lees hierover meer in onze nieuwsbrief);
  • Reparatie van het zogenaamde WW-gat, door het afsluiten van een aanvullende verzekering waarvan de premie (0,2% van het brutoloon) voor rekening van werknemers komt;
  • Geen eenmalige uitkeringen.

Afgezien van het bovenstaande is de cao ten opzichte van de vorige cao ongewijzigd.

 

Als u vragen heeft over de (toepassing van de) cao dan kunt u uw vraag voorleggen aan mail@bureau-deraad.nl.

« «
deel