New Castle Disease (NCD) vastgesteld bij pluimveebedrijf in België

04 juli 2018

Het voedselagentschap in België, de FAVV, heeft gemeld dat bij een pluimveehandelaar van hobbypluimvee in Haaltert (Oost-Vlaanderen) New Castle Disease (NCD) is vastgesteld. De autoriteiten zien dit als een professioneel pluimveebedrijf, waardoor de commerciële sector in België ook wordt getroffen door beperkende maatregelen.


NCD is een bestrijdingsplichtige ziekte in de Europese Unie. Rondom het bedrijf is een zone van 3 en 10 kilometer ingesteld met een vervoersverbod voor pluimvee en broedeieren. Hiervoor is in bepaalde omstandigheden derogatie mogelijk.

 

Aanvullende informatie en details van de regeling, alsmede een kaartje van het gebied is te vinden op de FAVV-site: www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie

 

De FAVV meldt dat het virus dat nu circuleert anders lijkt dan de gebruikelijke stammen die in Noordwest-Europa voorkomen en dus niet 100 procent overeenkomt met de vaccinstammen die in België worden gebruikt. Op het bedrijf in Haaltert vertoonden de dieren geen klinische verschijnselen, maar is wel virus aangetroffen. Sinds 14 juni 2018 zijn inmiddels op 10 locaties met hobbypluimvee NCD-besmettingen vastgesteld. De handelaar is de leverancier van dieren aan de hobbybedrijven.

 

In Nederland geldt net als in België een NCD-vaccinatieplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee, waardoor de kans op een uitbraak en verspreiding in de commerciële sector klein is. Daarom is van belang dat de zogenaamdee entdeken goed functioneert door de entingen zorgvuldig en correct uit te voeren en dat bij het onvoldoende halen van de juiste titer een herstelplan wordt uitgevoerd.

« «
deel