NCD-besmetting op commercieel pluimveebedrijf in Zulte (BE)

09 juli 2018

Het Belgisch voedselagentschap FAVV heeft een nieuwe NCD-besmetting vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf met opfokhennen in Zulte (Oost-Vlaanderen). Op dit bedrijf waren klinische verschijnselen en sterfte van meer dan 10 procent. De dieren waren gevaccineerd maar die is dus onvoldoende gebleken om de doorbraak van de ziekte te voorkomen. Het betreft een commercieel bedrijf zonder uitloop. Onderzocht wordt hoe het virus binnengekomen kan zijn.


Rond dit bedrijf worden dezelfde maatregelen genomen als bij de uitbraak in Haaltert:

  • in de 3 km-zone (kaart beschermingsgebied) en de 10 km-zone (kaart toezichtsgebied) is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden
  • In de zone van 500 meter rond de besmetting moeten alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Ook geldt een registratieplicht voor hobbyhouders.
  • Er zijn ontheffingen mogelijk op het vervoersverbod voor gevaccineerd pluimvee en broedeieren van professionele bedrijven.

Het FAVV roept nogmaals op tot een correcte en secure vaccinatie en tot het strikt naleven van de bioveiligheidsmaatregelen op alle bedrijven. Het is duidelijk dat de problemen nog niet van de baan zijn en dat er absoluut vermeden moet worden om het virus verder te verspreiden.

 

Verdere informatie is te vinden op de site van het FAVV.

« «
deel