NCD op legopfokbedrijf in Waregem (België, West-Vlaanderen)

17 juli 2018

Het Belgisch voedselagentschap FAVV heeft bekendgemaakt dat een nieuwe besmetting van NCD is bevestigd op een opfokbedrijf voor leghennen te Waregem (West-Vlaanderen). Op dit bedrijf waren klinische verschijnselen bij de dieren aanwezig en er was een hogere sterfte dan normaal. De dieren waren gevaccineerd, maar net als bij de vorige besmetting is deze vaccinatie onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen. Het bedrijf bevindt zich in de 10 km- zone van het opfokbedrijf uit Zulte, dat eerder was besmet. Net als in Zulte betreft ook dit een commercieel bedrijf zonder buitenbeloop. Hoe het bedrijf besmet is geraakt is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.


Rond deze nieuwe uitbraak zijn dezelfde maatregelen van kracht zoals rond de uitbraken in Haaltert en Zulte. Details hierover zijn te vinden op de website van het FAVV: www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

 

Deze besmetting betreft het derde op een commercieel bedrijf. Inmiddels zijn op 14 hobbylocaties besmettingen vastgesteld. De laatste besmettingen dateren van 16 juli in Eeklo en Ninove (Oost Vlaanderen). Voorts meldt het FAVV dat de beperkende maatregelen in Villers-la-Ville ( Waals-Brabant) vanaf vandaag zijn opgeheven.

 

Omdat besmettingsgevaar nog niet is geweken, heeft het FAVV opgeroepen tot waakzaamheid en het zorgvuldig uitvoeren van de vaccinatieverplichting en de bioveiligheidsmaatregelen. Pluimveehouders worden gemaand toe te zien dat iedereen die op het bedrijf komt de nodige bioveiligheidsvoorschriften volgt. Alleen personen die absoluut noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering mogen met de nodige veiligheidsvoorzieningen in de stallen komen. Verder dienen alle voertuigen die op het bedrijf komen te worden ontsmet. Ook de chauffeurs dienen voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Gezien de nauwe handelscontacten tussen België en Nederland wijst AVINED op het belang om ook in de Nederlandse sector deze adviezen op te volgen. Het nauwkeurig opvolgen van de vaccinatie instructies en hygiëne voorschriften in het landelijke bezoekersprotocol en IKB voorschriften helpen hierbij.

« «
deel