Laag pathogene vogelgriep bij vogelwinkel in Veeningen (Drenthe)

04 januari 2019

Bij een vogelwinkel in Veeningen (Drenthe) is bij vogels op die locatie laag pathogene vogelgriep (lpai) vastgesteld.


De verdenking is aan het licht gekomen bij het bloedonderzoek t.b.v. export van de gehouden vogels. Op de locatie is ook in 2011 lpai vastgesteld. De winkel handelt in eenden, ganzen en zwanen. Er zijn ca. 75 vogels aanwezig. Er is (net als in 2011) gekozen voor de mogelijkheid die de EU-regeling biedt om de dieren niet te ruimen, maar in quarantaine te houden totdat geen actief virus meer wordt gevonden. Het nieuwsbericht is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2018/12/24/vogelgriep-vastgesteld-bij-watervogels-in-drenthe

 

Door het Ministerie van LNV is een zone van 1 kilometer ingesteld, waarbinnen voornamelijk vervoersbeperkingen gelden. In het 1-km-gebied bevinden zich geen commerciële pluimveebedrijven. Het Ministerie van LNV heeft een regeling gepubliceerd met maatregelen. De regeling, inclusief beschrijving van het 1-km-gebied en de geldende voorwaarden, is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2018/12/24/regeling-specifieke-maatregelen-in-het-beschermings--en-het-toezichtsgebied-in-verband-met-de-bestrijding-van-laagpathogene-aviaire-influenza-in

 

De kaart van het 1-km-gebied is hier te raadplegen:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kaarten/2018/12/24/kaart-vervoersbeperkingsgebied-veeningen-1km

 

Deze besmetting toont aan dat vogelgriep in onze omgeving aanwezig is. Alertheid en hoge mate van biosecurity blijven daarom belangrijk om besmetting op commerciële bedrijven te voorkomen.

 

Bron: Avined

« «
deel