NVWA meet tevredenheid bij bedrijven na inspecties

22 februari 2019

De NVWA gaat bij bedrijven de tevredenheid meten over de uitgevoerde inspecties. In de laatste week van februari start de NVWA daarom voor zes weken met een korte enquête.


Wekelijks worden vragenlijsten verstuurd naar de betreffende inspectielocaties waarvan bij NVWA het mailadres bekend is. Mocht u onlangs een inspectiebezoek van de NVWA hebben gehad, dan kunt u de tevredenheidsenquête van de NVWA in uw inbox verwachten.

« «
deel