Wetswijzigingen per 1 juli 2019 voor mkb’ers

15 augustus 2019

Meldingsplicht energiebesparing voor 1 juli 2019


Heb jij als mkb’er het energieverbruik van je bedrijf goed in beeld? Als dit hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, val je namelijk onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Deze wetswijziging ging op 27 februari 2019 in. En betekent voor jou dat je uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen je neemt. Deze informatieplicht draagt bij aan een versnelling van de energiebesparing binnen het bedrijfsleven. Het betreft zo’n 100.000 ondernemers.

« «
deel