Vogelgriep (HPAI) in Duitsland, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht en ophokplicht

12 februari 2020

Per heden is 2e R&O vervoersmiddelen verplicht en ophokplicht voor bedrijven die commercieel pluimvee houden.


2e R&O vervoersmiddelen verplicht
In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Duitsland moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Duitsland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen óf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen.
Deze verplichting geldt eveneens voor EU-landen Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.


Na afloop van de 2e R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende of geregistreerde R&O-plaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.

 

Klik hier voor de volledige lijst van maatregelen per land

 

Ophokplicht
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 12 februari 2020 voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel is genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbypluimveebedrijf bij Bretzfeld in Zuidwest-Duitsland.


De ophokplicht is ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

« «
deel