Hoe beloon jij jouw werknemers?

25 juni 2020

In onze branche bestaan veel functies. De meest voorkomende functies vind je terug in de cao. In de loop der tijd zijn veel functies veranderd en de beschrijvingen ervan kloppen ook niet meer. Daarom is het tijd voor nieuwe functies en nieuwe functiebeschrijvingen voor onze branche.


Die vernieuwing wordt vastgelegd in de cao en wordt uitgevoerd met IFA. IFA is een objectieve en betrouwbare methode die door de cao-partijen FNV, CNV Vakmensen en de NBPW is geaccepteerd.

 

Wat is IFA?

Functiewaardering is een geobjectiveerde methode om het niveau en de zwaarte van functies in een  bedrijf (of bedrijfstak) vast te stellen. Het resultaat van functiewaardering is een logische, herkenbare rangorde van verschillende functies naar niveau en zwaarte. Er zijn diverse  functiewaarderingsmethoden binnen Nederland die breed worden toegepast en zijn erkend door de vakbonden. Een van deze methoden is de Integrale Functie Analysemethode oftewel IFA.

 

Functiewaardering ‘weegt’ dus een functie en kan een functie zo objectief mogelijk aan een salaris verbinden. IFA kijkt naar welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden of verantwoordelijkheden worden genomen om deze functie uit te oefenen. Het IFA -systeem kent een puntentelling. Deze punten worden ingedeeld in functiegroepen. Deze functiegroepen corresponderen met een salarisschaal. IFA is, voor de duidelijkheid, geen methode om te bepalen of een medewerker zijn of haar werk goed doet.

 

Functies vaststellen en indelen

IFA leidt er toe dat jij als werkgever nieuwe bedrijfsfuncties gaat vaststellen en dat iedere bedrijfsfunctie in een nieuwe functiegroep wordt ingedeeld. Uiteindelijk wordt ook voor iedere werknemer een (nieuw) salaris vastgesteld. Om inzicht te krijgen in de beloningspraktijk binnen onze branche, heb je al eerder via De Raad het verzoek gekregen om de actuele lonen te delen met EVZ. EVZ is onze partner in het actualiseren van de (referentie-)functieomschrijvingen en het loongebouw/salaristabel.

 

Wij hebben je nodig!

Wij hebben jouw hulp nodig. Hoe kun je helpen? Vul alsnog de actuele lonen in zoals aangegeven in de mailing in die je hebt ontvangen van De Raad of laat hieronder je mailadres achter en er wordt contact met je opgenomen.

 

« «
deel