NVWA: dierenwelzijn en diergezondheid pluimvee blijft aandachtspunt

05 augustus 2020

Het naleven van de regels voor dierenwelzijn bij vleeskuikens en het opvolgen van de daaraan gekoppelde administratieve verplichtingen door vleeskuikenhouders en andere pluimveehouders is een punt van zorg.


Dat blijkt uit een overzicht van alle dierenwelzijns- en diergezondheidsinspecties die inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2019 hebben uitgevoerd bij verschillende pluimveebedrijven in Nederland. Om naleving van de regels door pluimveehouders te bevorderen, zet de NVWA het toezicht door middel van bedrijfsinspecties, administratieve handhaving en controles op slachthuizen de komende jaren voort. 

 

Dierenwelzijn is een belangrijk aspect in duurzame inkoop. Een aspect dat voor veel consumenten een belangrijk aankoopmotief is om naar de poelier te gaan. Een aandachtspunt voor jou als specialist om bij de inkoop rekening mee te houden.

 

Bij een aselecte steekproef waarbij 91 van de 734 vleeskuikenbedrijven in Nederland werden gecontroleerd, werden bij 38 bedrijven (42%) fysieke of administratieve overtredingen geconstateerd. Geconstateerde overtredingen waren het niet naleven van de regels voor de hoeveelheid licht in de stallen, slechte kwaliteit van het strooisel of het houden van te veel kuikens in de stallen. Daarnaast werd  informatie over de slachtgewichten en de voetzoollaesies bij dieren niet goed bijgehouden door vleeskuikenhouders. Het is belangrijk dat vleeskuikenhouders deze informatie accuraat en tijdig digitaal doorgeven, omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de NVWA hiermee op afstand kunnen monitoren of de regels voor stalbezetting en dierenwelzijn niet worden overtreden.

 

Meer informatie kun je hier lezen

« «
deel