Goedbezochte ALV

01 oktober 2020

Maandag 28 september vond de goedbezochte Algemene Ledenvergadering plaats.


nbpw-500.jpgVeel leden uit het land zijn naar Kamerik afgereisd om op anderhalve meter afstand met elkaar te vergaderen. De onderwerpen op de agenda waren verenigingszaken, de jaarrekening 2019 en begroting 2021, onderhandelingsresultaat cao, samenwerking en integratie KNS en naamswijziging handelsnaam. In dit nieuwsbericht lichten we een paar punten toe.

 

Onderhandelingsresultaat cao

De NBPW heeft samen met de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao. Er is een nieuwe cao met een looptijd van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. Het bestuur is erg blij met dit akkoord. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs gecreëerd. Meer informatie lees je hier

 

Samenwerking en integratie KNS

Sinds januari is het secretariaat onder gebracht bij de Koninklijke Nederlandse Slagers. Deze overdracht is soepel verlopen. Om de vereniging verder toekomstbestendig te maken, heeft het bestuur van de NBPW in de ALV toestemming gevraagd aan de leden om samen met de Koninklijke Nederlandse Slagers een mogelijke integratie te verkennen waarbij eigen identiteit behouden blijft.

 

Naamswijziging handelsnaam

Het bestuur heeft in de ALV toestemming gevraagd en gekregen om de handelsnaam ‘Nederlandse Bond voor Poeliers & Wildhandelaren’ te wijzigen in Poeliersbond. Met de naam ‘Poeliersbond’ wordt het voor de leden, relaties, media en het publiek in één oogopslag duidelijk welke branche de NBPW vertegenwoordigt. Er wordt een nieuw logo ontwikkeld en aan het eind van het jaar gaat de nieuwe website live.

 

Contributie 2021

Het bestuur heeft in de ALV bekend gemaakt dat de contributie voor 2021 niet wordt verhoogd. Om zo ondernemers in onze branche in deze coronatijd niet verder financieel onder druk te zetten.

 

Uitbreiding bestuur

Het bestuur kent op dit moment drie leden: Thomas van Meel, Nathalie Jol-Cillekens en Victor Brinkhorst. Het bestuur ziet graag dat het bestuur verder wordt uitgebreid met bestuursleden om zo een goede afspiegeling van de branche in het bestuur te hebben. Want er is nog genoeg werk aan de winkel! Wil je meer informatie over de inhoud van een bestuursfuncite, meld je via onderstaand formulier

 

Commissie Scholing

Op dit moment zijn er geen trainingen, cursussen of opleidingen in/ voor onze branche. Tijdens de ALV is door de leden de wens uitgesproken om dit te organiseren. Het bestuur heeft daarop besloten om een commissie in het leven te roepen om deze wens te verkennen/ vorm te geven. Wil jij meedenken over bijvoorbeeld de inhoud, de vorm en meer? Meld je dan aan via onderstaand formulier. 

 

 

 

||
« «
deel