Winkelopening tijdens de decemberfeestdagen in 2020

11 november 2020

Volgens de Winkeltijdenwet moeten alle winkels op kerstavond donderdag 24 december 2020 om 19.00 uur sluiten.


Van deze sluitingstijd kan niet op grond van de wet of de cao worden afgeweken. Vrijdag 25 december 2020 (Eerste Kerstdag), zaterdag 26 december 2020 (Tweede Kerstdag) en vrijdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) zijn feestdagen en op deze dagen dient de winkel te zijn gesloten.

 

Echter, de gemeente kan voor het verbod op opening tijdens deze drie dagen vrijstelling verlenen en het is verstandig bij de gemeente hiernaar te informeren. Mocht de gemeente vrijstelling verlenen en je laat jouw medewerkers na hun verkregen instemming op één van deze drie feestdagen werken, dan dien je over de gewerkte uren een toeslag te betalen. Over de gewerkte uren betaal je een toeslag volgens bijlage 3 van de cao. Voor overwerk geldt de tabel in bijlage 4 van de cao. Hier geldt dat bij sluiting op één van deze dagen je verplicht bent het loon van de vast ingeroosterde medewerkers door te betalen.

 

Ben je op de drie hiervoor genoemde feestdagen dicht, dan ben je verplicht het loon van de op deze dagen vast ingeroosterde medewerkers door te betalen. Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dagen werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dagen.

 

Meer informatie over de cao

« «
deel