Nieuwsarchief

NVWA meet tevredenheid bij bedrijven na inspecties (Branche)

De NVWA gaat bij bedrijven de tevredenheid meten over de uitgevoerde inspecties. In de laatste week van februari start de NVWA daarom voor zes weken met een korte enquête.


Wat is de impact van een no-deal Brexit op uw bedrijf? (Branche)

Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk (VK) als lid uit de Europese Unie (EU) treden. Hoe dan ook zal op dat moment de open landsgrens tussen Nederland en het VK gesloten worden en zal EU-regelgeving niet meer onverkort van toepassing zijn op al het grensverkeer; of het nu personen (werknemers), diensten (bijv. dataverwerking, certificering) of goederen betreft.


Afrikaanse varkenspest: aanpassing van de zone (Branche)

Op 14 februari werd in België een everzwijn dood aangetroffen in het noorden van de huidige Zone I (verhoogde waakzaamheidszone van het Waals Gewest), tussen de dorpen Mellier en Les Fossés. Op 17 februari is bevestigd dat dit geval besmet is met Afrikaanse varkenspest.


Laag pathogene vogelgriep bij vogelwinkel in Veeningen (Drenthe) (Branche)

Bij een vogelwinkel in Veeningen (Drenthe) is bij vogels op die locatie laag pathogene vogelgriep (lpai) vastgesteld.


Gratis deelname e-learningmodule Voedselveiligheid & Hygiëne (NBPW)

Speciaal voor leden biedt de NBPW de e-learningmodule 'Voedselveiligheid (HACCP) en hygiëne' aan. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met BK Opleidingen en Trainingen. In deze e-learning leren uw werknemers over basishygiëne, voedselveiligheid, het gebruik van HACCP en Food Defense.


Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2018 (NBPW)

De NBPW nodigt leden uit voor de 87ste ledenvergadering van de NBPW, te houden op maandag 15 oktober 2018.


Afrikaanse varkenspestbesmetting bij wilde zwijnen in België (Branche)

Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het gaat om drie dode dieren en een jong verzwakt dier. Deze vondst is gedaan in regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen.

De bron van besmetting is niet bekend, maar gezien de afstand tot andere besmette gebieden in EU-lidstaten ligt ook hier menselijk handelen als oorzaak van de verspreiding het meest voor de hand.


HPAI-besmettingen bij wilde eenden in Nederland en Duitsland (Branche)

In Nederland zijn in het Eemmeer (bij Blaricum) op enige afstand van elkaar enkele dode eenden gevonden. Bij testen op AI is bij één eend hoogpathogeen H5N6-virus gevonden. Verder is bij één eend laagpathogeen H5N3 gevonden. Het is niet bekend waaraan de dieren zijn doodgegaan.


Registratie uitsnijderijen pluimveevlees Avined (Branche)

Diverse leden van Avined ontvingen onlangs een factuur van Avined van 40 euro voor hun registratie als uitsnijderij. Vanuit het productschap zijn in het verleden uitsnijderijen geregistreerd. Deze registratie is alleen nodig als de uitsnijderij uitsluitend ten behoeve van een slachterij werkt. 


Verstegen's Receptenservice: kip spareribs en kipworstjes (Branche)

Via de Verstegen Recepten Service kunt u uw klanten verrassende recepten meegeven, zoals bijvoorbeeld voor kipspareribs of kip-peer-worstjes.


« «
deel