Wijze van opzeggen en voorwaarden

Het lidmaatschap van NBPW loopt per kalenderjaar, de opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk vóór 1 oktober te worden geadresseerd aan:

 

NBPW
Postbus 5135
1411 DC Naarden
info@nbpw.nl

 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd.

« «
deel