Over NBPW

 

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) is de brancheorganisatie voor poeliers en wildhandelaren en behartigt al sinds 1934 de belangen van haar leden. Onder de aangesloten leden bevinden zich de navolgende bedrijfstypen:

 • winkel- en marktpoeliers
 • pluimvee-uitsnijderijen (geringe capaciteit)
 • pluimvee-uitsnijderijen
 • konijnenslachterijen
 • pluimveeslachterijen
 • pluimveeslachterijen (geringe capaciteit)
 • pluimveevleesbereidingenbedrijven
 • pluimveevleesproductenbedrijven
 • grossiers/importeurs in pluimvee en wild
 • wild verwerkingsbedrijven
 • wildslachterijen
« «
deel