Activiteiten


Alle activiteiten vinden hun basis in het Visiedocument, in beginsel zijn de erop gericht de ondernemer te helpen zich verder te professionaliseren. 

 

NBPW richt zich met haar activiteiten op de volgende hoofdgroepen:

« «
deel