Bestuur

Het bestuur van NBPW bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

Thomas van Meel, voorzitter (sinds 1 januari 2018)

ThomasvanMeel2.jpg








Nathalie Jol, penningmeester

 

Victor Brinkhorst, bestuurslid

 

Hebt u vragen voor het bestuur? Neem dan contact via info@nbpw.nl.

« «
deel