Bestuur, kadergroep en secretariaat

 

Bestuur

2.jpgHet bestuur van NBPW bestaat uit de volgende personen:

  • Thomas van Meel, voorzitter
  • Nathalie Jol, penningmeester
  • Victor Brinkhorst, bestuurslid

Heb je vragen voor het bestuur? Neem dan contact via info@nbpw.nl.

 

 

Kadergroep

De kadergroep heeft een brugfunctie tussen bestuur en ledenvergadering. De kadergroep is een permanente commissie, bestaande uit 10 – 15 leden. De kadergroep adviseert, gevraagd of ongevraagd, het bestuur. De kadergroep komt twee keer per jaar bijeen met het bestuur of een delegatie daarvan. Ten aanzien van de volgende onderwerpen heeft de kadergroep een adviserende rol:

  • voorgenomen bestuursbesluiten
  • cao-wijzigingen
  • aangaan van geldelijke verplichtingen door de vereniging boven een nader te bepalen norm
  • onderwijs op brancheniveau

De kadergroep beslist niet eerder, dan nadat tenminste een keer daarover, in vergadering is overlegd.

 

Secretariaat

Het secretariaat draagt zorg voor uitvoering van het beleid en is de vraagbaak voor leden op allerlei gebied. Het secretariaat analyseert ontwikkelingen, koppelt deze terug naar het bestuur en voert in opdracht van het bestuur activiteiten uit.

 

Het secretariaat van NBPW wordt uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers. Het secretariaat is bereikbaar op het telefoonnummer 070 3314640 of via info@nbpw.nl.

« «
deel