Missie en visie

 

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) is dé belangenorganisatie voor ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven.

 

Lees over de missie en visie in het Visiedocument 2013, aangevuld met het beleidsplan 2018.

    « «
    deel