Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

De tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn op deze pagina te downloaden.

Deze documenten werden voor het laatst gewijzigd in 2007.

 

Op de ledenvergadering in 2014 werd ingestemd met een voorstel de statuten aan te passen. De gewijzigde teksten zullen later op deze pagina worden gepubliceerd.

 

 

« «
deel