Hieronder leest u alle nieuwsberichten over vogelgriep:

 

Laag pathogene vogelgriep bij vogelwinkel in Veeningen (Drenthe)

4 januari 2019

Bij een vogelwinkel in Veeningen (Drenthe) is bij vogels op die locatie laag pathogene vogelgriep (lpai) vastgesteld.

Lees verder

 


 

HPAI-besmettingen bij wilde eenden in Nederland en Duitsland

4 september 2018

In Nederland zijn in het Eemmeer (bij Blaricum) op enige afstand van elkaar enkele dode eenden gevonden. Bij testen op AI is bij één eend hoogpathogeen H5N6-virus gevonden. Verder is bij één eend laagpathogeen H5N3 gevonden. Het is niet bekend waaraan de dieren zijn doodgegaan.

Lees verder

 


 

NCD op legopfokbedrijf in Waregem (België, West Vlaanderen)

17 juli 2018

Het Belgisch voedselagentschap FAVV heeft bekendgemaakt dat een nieuwe besmetting van NCD is bevestigd op een opfokbedrijf voor leghennen te Waregem (West-Vlaanderen). Op dit bedrijf waren klinische verschijnselen bij de dieren aanwezig en er was een hogere sterfte dan normaal. De dieren waren gevaccineerd, maar net als bij de vorige besmetting is deze vaccinatie onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen.

Lees verder

 


 

Nederland volgens OIE richtlijnen vrij van AI

11 juli 2018

Nederland is sinds gisteren, 10 juli, officieel vrij van Aviaire Influenza volgens de richtlijnen van de OIE. De Nederlandse overheid heeft dit gemeld aan de OIE.

Lees verder

 


 

NCD-besmetting op commercieel pluimveebedrijf in Zulte (BE)

9 juli 2018

Het Belgisch voedselagentschap FAVV heeft een nieuwe NCD-besmetting vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf met opfokhennen in Zulte (Oost-Vlaanderen). Op dit bedrijf waren klinische verschijnselen en sterfte van meer dan 10%. De dieren waren gevaccineerd maar die is dus onvoldoende gebleken om de doorbraak van de ziekte te voorkomen. Het betreft een commercieel bedrijf zonder uitloop. Onderzocht wordt hoe het virus binnengekomen kan zijn.

Lees verder

 


 

New Castle Disease (NCD) vastgesteld bij pluimveebedrijf in België

4 juli 2018
Het voedselagentschap in België, de FAVV, heeft gemeld dat bij een pluimveehandelaar van hobbypluimvee in Haaltert (Oost-Vlaanderen) New Castle Disease (NCD) is vastgesteld. De autoriteiten zien dit als een professioneel pluimveebedrijf, waardoor de commerciële sector in België ook wordt getroffen door beperkende maatregelen.

Lees verder

 


 

Aangepast hygiëneprotocol bezoekers commerciële pluimveebedrijven

26 april 2018

Op donderdag 26 april jl. is een geactualiseerd hygiëneprotocol gepubliceerd dat in overleg met NVWA en LNV praktischer is opgesteld. Zo is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven. Naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen waardoor de naleving eenvoudiger wordt.

Lees verder

 


 

Ophokplicht pluimvee vanaf vrijdag 13 april opgeheven

12 maart 2018

De landelijke ophokplicht voor pluimvee wordt met ingang van vrijdag 13 april ingetrokken. Het Ministerie van LNV heeft op basis van advies van de Deskundigengroep  dierziekten geoordeeld dat het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels dusdanig is afgenomen dat een ophokplicht niet langer noodzakelijk is. Eerder was de ophokplicht al opgeheven voor een aantal compartimenten in het oosten en zuidoosten van het land.

Lees verder

 


 

BT-gebied Oldekerk opgeheven, gedeeltelijke opheffing ophokplicht

30 maart 2018

Met ingang van vrijdag 30 maart is het BT-gebied rondom Oldekerk opgeheven. Daarnaast is de ophokplicht deels opgeheven. Wanneer zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan op basis van EU-regelgeving het BT-gebied rondom Kamperveen opgeheven worden vanaf 13 april a.s.

Lees verder

 


 

Regionalisering ophokplicht per vrijdag 30 maart

27 maart 2018

In de maatregelen ter bestrijding van vogelgriep zijn een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder onder andere de 'Regionalisering ophokplicht per vrijdag 30 maart'. Minister Schouten schrijft daarover:
De deskundigengroep dierziekten heeft op 22 maart een advies uitgebracht over de vogelgriepsituatie in Nederland. Op basis hiervan heeft LNV besloten (mits de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt) om de ophokplicht voor een deel van Nederland in te trekken per vrijdag 30 maart. Dit gebied wordt als laagrisico ingeschat. In deze kaart kunt u zien om welke gebieden het gaat. In de blauwe regio’s wordt de ophokplicht ingetrokken. In de rode gebieden blijft de ophokplicht van kracht. De NVWA zal via de internetpagina dierziekten viewer ook de kaart met regionalisering publiceren. Pluimveehouders kunnen dan op basis van hun postcode checken in welke zone zij zich bevinden. Deze is waarschijnlijk vanaf woensdag beschikbaar.

Lees verder

 


 

Vogelgriep Kamperveen blijkt H5N6

14 maart 2018

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft het vogelgriepvirus dat op het eendenbedrijf in Kamperveen is aangetroffen getypeerd als hoogpathogeen H5N6. Dit type is ook vastgesteld op het pluimveebedrijf in Oldekerk.

Lees verder

 


 

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

13 maart 2018

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd.  De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lees verder

 


 

Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3-km gebied in Oldekerk

27 februari 2018

Dinsdagavond 27 februari is bekendgemaakt dat de screeningsresulaten van de bedrijven in het 3-km gebied in Oldekerk negatief zijn. In goed overleg heeft het Ministerie van LNV vanavond een wijziging gepubliceerd van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018, waarin mogelijk is gemaakt dat via een corridor de slachterij in Kornhorn weer kan gaan slachten. Ook voor de afvoer van consumptie eieren van pluimveebedrijven in het 10-km gebied zijn vanavond pakstations aangewezen. Tot slot is een omissie in de regeling rechtgezet waardoor in het 10-km gebied alleen nog een vervoersverbod geldt voor mest van bedrijven met pluimvee.

Lees verder

 


 

Vogelgriep H5 vastgesteld in Oldekerk

26 februari 2018

In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Lees verder

 


 

Vogelgriep virus ligt nog steeds op de loer, blijf alert

23 januari 2018

Gisteren werd bekend dat bij de dieren van een houder met verschillende soorten hobbykippen in Zuid Holland (Rhoon) vogelgriep van het type H5N6 is vastgesteld. Vandaag is uit onderzoek bevestigd dat het de hoogpathogene variant betreft.

Lees verder

 


BT-gebied Biddinghuizen opgeheven

 

10 januari 2018

Het Ministerie van LNV hieven vannacht om 0.00 uur het BT-gebied op rondom het besmette bedrijf in Biddinghuizen waar op 8 december j.l. vogelgriep werd vastgesteld.

Lees verder

 


 

Vogelgriep in Biddinghuizen; landelijke ophokplicht van kracht

8 december 2017

Helaas is op een eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep vastgesteld. Het betreft een H5 virus. Gezien de flinke klinische verschijnselen wordt uitgegaan van een hoogpathogene variant.

Lees verder

 


 

Laagpathogene vogelgriep in Duitsland

28 november 2017

In Duitsland is laagpathogene vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in landkreis Rotenburg/Wümme.

Lees verder

 


 

HPAI H5 besmettingen in Bulgarije

1 november 2017

De OIE heeft maandag 30 oktober jl. melding gemaakt van twee uitbraken van hoog pathogeen vogelgriep HPAI H5 in Bulgarije.

Lees verder

 


 

Vogelgriep in Sint Philipsland

16 oktober 2017

In kippen afkomstig van een pluimveebedrijf uit Sint Philipsland (gemeente Tholen, provincie Zeeland) met circa 42.000 legkippen en buitenuitloop heeft Wageningen Bioveterinary Research op 12 oktober vogelgriep (aviaire influenza, AI) aangetoond. Het betreft de laagpathogene, milde, variant H5N2 vogelgriep.

Lees verder

 


 

LPAI op legbedrijf in gemeente Tholen

13 oktober 2017

Het Ministerie van EZ heeft bekend gemaakt dat op een legbedrijf met uitloopkippen in de provincie Zeeland (Sint Philipsland, gemeente Tholen) vogelgriep is vastgesteld van het type H5.

Lees verder

 


 

H5N8 bij 3 dode zwanen in Sachsen-Anhalt

30 augustus 2017

In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is in de Kreis Mansveld-Südharz bij 3 dode zwanen het HPAI virus H5N8 aangetroffen.

Lees verder

 


 

HPAI Italië - weer nieuwe besmettingen

24 augustus 2017

Op vrijdag 21 juli jl. heeft het nationale referentielaboratorium van Italië een HPAI H5N8 besmetting bevestigd.

Lees verder

 


 

Archief:

« «
deel