NBPW ZorgPortaal

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. Er ligt nogal wat op het bordje van zowel werkgevers als werknemers. NBPW ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

 

NBPW ZorgPortaal is een samenwerkings­verband tussen NBPW, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. Door de expertise van deze partijen te bundelen, is een handig portaal ontstaan dat volledig is toegespitst op de Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven.

 

NBPW ZorgPortaal staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering. NBPW ZorgPortaal biedt één aanspreekpunt voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, en WIA. Daarnaast is NBPW ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie.

 

Meer informatie

Ga naar de website van NBPW ZorgPortaal. Op deze website vind je meer informatie over het ZorgPortaal en de dienstverlening

« «
deel