Stelling van de week

“Visiedocument NBPW is een goede basis voor beleid”

reageren

Logo NBPW NBPW

  Advies- en belangenorganisatie voor ambachtelijke

  pluimvee- en wildbedrijven

 

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), is dé belangenorganisatie voor ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven. In 2013 is het activiteitenprogramma geheel herzien en samengevat in een overzichtelijk Visiedocument. NBPW richt zich met haar activiteiten op velerlei dossiers die onderverdeeld kunnen worden in een aantal hoofdgroepen. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op Bedrijfsvoering, CAO, Diensten, Huisleveranciers, Personeel en Wet/Regelgeving.
Met haar dienstverlening richt NBPW zich niet alleen op bedrijven in de detailhandel (winkel- en marktpoeliers), maar ook op verwerkende bedrijven in pluimvee en wild, im- en exporteurs, en pluimvee- en wildslachterijen met een ambachtelijk karakter.